Our Certifications

FEARLESS CERTIFICATION

Onze Fearless Certification programma’s vormen een uitzonderlijke standaard in de wereld van High Perfomance Business & Life Coaching. Het curriculum bestaat uit een (online) trainings- en certificering traject van 90 dagen, eventueel opgevolgd door een doorlopend maandelijks (online) coachings- en begeleidingstraject in de vorm van een membership. In onze certificatieprogramma’s wordt eerst aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling en transformatie van de Fearless Student zelf alsmede aan diens didactische- en coachingsvaardigheden. We geloven immers dat je niet kunt weggeven, wat je niet hebt. Dus onder het mom van “practise what you preach” doorloopt de Fearless Student ook zelf ons transformatief coachingsproces, genaamd The Fearless Success System®. Deze bestaat uit twaalf krachtige modules verdeeld over drie hoofdpijlers en richt zich op het creëren van het gewenste transformatie binnen deze drie kernaspecten van een Fearless High Performer™. Naast de persoonlijke transformatie van de coach ligt de focus tevens op het verder ontwikkelen van de aangeleerde didactiek waarbij de Fearless Student in staat wordt gesteld om zo snel mogelijk tot de kern van het probleem of de problemen te komen van de cliënt die hebben geleid tot een vermindering van de performance in zowel zijn of haar professionele als persoonlijke leven. Vervolgens leert de student om op basis van het aangeleerde curriculum de cliënt te coachen en te begeleiden in het persoonlijke transformatieproces naar de beste en meest onbevreesde versie van hem of haar zelf. Daarbij leren ze ook hoe ze de cliënt verder kunnen coachen om vanuit die nieuw verworven identiteit en mindset het gewenste succes te creëren op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

” Fearless Certification bestaat zonder meer uit de beste en krachtigste coaching certificatieprogramma’s die verkrijgbaar zijn. Het niveau is bijzonder hoog, de opzet zeer intelligent en de werking uiterst effectief.”

K. van Diermen,
voormalig professional footballer & performance coach 

De Fearless Certification programma’s leiden de student op tot Certified (Fearless) High Performance Coach™. De programma’s zijn geschikt voor trainers, instructeurs, coaches, consultants en een ieder die een passie heeft voor het beste naar boven brengen in anderen en zichzelf. Voorkennis en ervaring in het coaching vak is niet vereist en wordt tevens niet per se gezien als een pré. Het kan in sommige gevallen zelfs een belemmering vormen voor het aanleren van nieuwe gewoontes en inzichten. Sterke communicatieve vaardigheden, empatisch vermogen, het vermogen om aandachtig te luisteren en (emotionele) intelligentie zijn wel vereist om succesvol aan het certificatieprogramma te kunnen deelnemen.