Our Certifications

FEARLESS CERTIFICATION

Het Fearless Certification programma vormt een uitzonderlijke standaard in de wereld van High Perfomance Business & Life Coaching. Het curriculum bestaat uit een kick-off weekend (Fearless Certification Weekend) opgevolgd door een coachings- en opleidingstraject van twaalf maanden. Hierin wordt eerst aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling en transformatie van de Fearless Student zelf. We geloven immers dat je niet kunt weggeven, wat je niet hebt. Dus onder het mom van “practise what you preach” doorloopt de Fearless Student de eerste 6 maanden zelf ons transformatief coachingsproces, genaamd The Fearless Success System®. Deze bestaat uit twaalf krachtige modules verdeeld over drie hoofdpijlers en richt zich op het creëren van het gewenste succes binnen de zes vitale levensdimensies van een Fearless High Performer. In de tweede 6 maanden ligt de focus op het bijbrengen van de didactiek waarbij de Fearless Student in staat wordt gesteld om relatief snel tot de kern van het probleem of de problemen te komen van de cliënt die hebben geleid tot een vermindering van de performance in zowel zijn of haar professionele als persoonlijke leven. Vervolgens leert de student om op basis van het aangeleerde systeem de cliënt te coachen en te begeleiden in hun persoonlijke transformatieproces naar de beste en meest onbevreesde versie van hem of haar zelf. Maar ze leren ook hoe ze de cliënt kunnen coachen om vanuit die nieuwe identiteit het gewenste succes te creëren binnen de eerder genoemde zes vitale levensdimensies.

“Het Fearless Certification Programma behoort zonder meer tot de beste en krachtigste coaching certificatieprogramma’s ter wereld. Het niveau is bijzonder hoog, de opzet zeer intelligent en de werking uiterst effectief.”

K. van Diermen,
professional footballer & entrepreneur

 Het Fearless Certification programma leidt de student op tot Certified Fearless High Performance Coach™. Het programma is geschikt voor trainers, coaches, consultants en een ieder die een passie heeft voor het beste naar boven brengen in anderen en zichzelf. Voorkennis en ervaring in het coaching vak is niet vereist en wordt tevens niet per se gezien als een pré. Het kan zelfs een belemmering vormen voor het aanleren van nieuwe gewoontes en inzichten. Sterke communicatieve vaardigheden, empatisch vermogen, het vermogen om aandachtig te luisteren en (emotionele) intelligentie zijn wel vereist om succesvol aan het certificatieprogramma te kunnen deelnemen.